Noodverlichting: veilig en verstandig In geval van nood, moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Dat lijkt simpel, maar bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt worden. Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling een onneembare val. Zeker voor mensen die niet dagelijks in uw gebouw aanwezig zijn. Net als brandblussers en brandslanghaspels moet de noodverlichting in een gebouw periodiek gecontroleerd worden, zodat ook bij stroomuitval de vluchtwegen snel en veilig te vinden zijn. Steeds vaker worden bedrijven beboet omdat de noodverlichting niet in orde is. Bij calamiteiten wordt bovendien meer en meer gekeken of u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. Wet- en regelgeving over noodverlichting Diverse normen, wetten en regels gaan over noodverlichting. Zo is er het bouwbesluit, dat samen met de gemeentelijke bouwverordening bepaalt hoe de noodverlichting in een gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien jaarlijks onderhoud, wat in de Arbowet verplicht gesteld is. De normen NEN 1010 en NEN 1838 houden zich bezig met de minimale lichtsterkte. Veel gestelde vragen: Waarom wordt ieder jaar de lamp vervangen? Als een lamp een jaar lang continu brandt, zit deze dichtbij de maximale levensduur. Het is dan vrijwel zeker dat de lamp tijdens het tweede jaar kapot gaat, zodat er een onveilige situatie ontstaat. Dit speelt overigens alleen bij vluchtwegverlichting, die continu brandt. Noodverlichting die alleen aan gaat bij stroomuitval, wordt getest, maar hoeft niet vervangen te worden. Waarom moet de accu na 4 jaar vervangen worden? Volgens de normen NEN 1010 en NEN 1838 moeten vluchtwegen met minimaal 1 Lux verlicht worden en bij stroomuitval moet dit een uur gegarandeerd zijn. Accu’s verliezen na verloop van tijd hun capaciteit, zodat fabrikanten de maximale levensduur op 4 jaar stellen. Na die 4 jaar zal de accu nog wel werken, maar nooit lang genoeg met voldoende lichtopbrengst. Alleen door de accu in het vijfde jaar te vervangen, voldoet u dus aan de regels. Moet ik vluchtwegsignalering hebben in mijn pand? In de praktijk bent u daartoe vrijwel altijd verplicht, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2003. Bovendien eist het Arbobesluit in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 adequate noodverlichting. Is controle van noodverlichting verplicht? Ja, de controle van noodverlichting is zowel volgens de Bouwverordening als de Arbowet verplicht. Niet alleen bij steekproeven door Arbodienst of brandweer kunt u met een gebrekkige noodverlichting problemen krijgen, ook bij calamiteiten zal achteraf gekeken worden of u aan uw zorgplicht heeft voldaan. Nieuwe wetgeving, NEN 6088 verdwijnt Eind vorige eeuw maakten we ons nog druk om de toepassing van de Nederlandse norm NEN 6088. Daarin staat het ons zo geliefde vluchtende mannetje met bijbehorende pijl en deur gedefinieerd. Waar we 15 jaar geleden vaak nog de tekst nooduitgang of nooduit tegenkwamen is dat nu een zeldzaamheid. Standaardisatie heeft zijn werk gedaan en dit pictogram is alom tegenwoordig: De hoogste tijd voor verandering! in 2012 meldde NEN dat de norm NEN 6088 per medio januari 2013 zal komen te vervallen. De aanleiding hiervoor is het feit dat een wereldwijde norm voor grafische symbolen is overgenomen in Europa en daardoor ook in Nederland. Het betreft de norm die in Nederland NEN-EN-ISO 7010 heet. De omschrijving van deze norm luidt officieel: Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens. Naast de pictogrammen voor vluchtrouteaanduiding bevat deze norm een veelheid van veiligheidssymbolen. Het pictogram uit deze norm wordt inmiddels al volop toegepast in Groot Brittanië en Duitsland en zal dus vanaf nu ook steeds vaker in ons land worden gebruikt. Het bestaat voor de helft uit een vluchtend mannetje en een deur en voor de andere helft uit een grote pijl. Juist deze extra grote pijl zorgt voor meer duidelijkheid, hetgeen heeft gezorgd voor de wereldwijde acceptatie. De NEN-EN-ISO 7010: 2012 is in september van dit jaar gepubliceerd. De nieuwe pictogrammen kunnen dus al worden toegepast. Voor kleine aanpassingen aan bestaande systemen kunnen voorlopig nog gewoon de “oude” pictogrammen worden gebruikt. Voor nieuwbouwprojecten geldt vanaf begin 2013 de nieuwe norm als standaard. Het feit dat er vanuit het Bouwbesluit wordt verwezen naar de NEN 6088 is geen belemmering voor de nieuwe norm. Een publicatie in de Staatscourant is voldoende om de nieuwe norm aan te wijzen. Een opvallend verschil in de NEN-EN-ISO 7010 ten opzichte van de vertrouwde NEN 6088 is het feit dat de pijl die naar boven wijst wordt gebruikt om aan te geven dat men rechtdoor moet. Nu doen we dat nog met een pijl naar beneden. Het pictogram voor de finale uitgang was de laatste jaren al steeds meer in onbruik geraakt, maar komt hiermee definitief te vervallen. ROBIJN Elekrotechnisch Installatiebedrijf   Houtzaagmolen 23 3146 TB  Maassluis Email: info@robijn.org Mobiel:06 - 5468 01 68